fbpx

Information & Kontakt

MedicaNatumins policy är att förse investerare, kunder och andra intresserade med korrekt och lättförståelig information om bolaget och dess situation.
MedicaNatumin-aktien handlas på Nordic MTF i Sverige under kortnamnet MEDNA MTF.
För mer information, kontakta vår mentor Axier Equities AB via mail ir@medicanatumin.se

MedicaNatumin bevakas av ABG Sundal Collier

För mer information angående IR-relaterade frågor, kontakta IR-ansvarig Axier Equities AB via mejl ir@medicanatumin.se