Information & Kontakt

MedicaNatumins policy är att förse investerare, kunder och andra intresserade med korrekt och lättförståelig information om bolaget och dess situation.
MedicaNatumin-aktien handlas på Nordic MTF i Sverige under kortnamnet MEDNA SME.
Koncernens Mentor är Eminova Fondkomission AB. Tel 08 684 211 10  adviser@eminova.se

MedicaNatumin bevakas av ABG Sundal Collier

För mer information angående IR-relaterade frågor kontakta oss via  ir@medicanatumin.se