Information & Kontakt

Nimutans policy är att förse investerare, kunder och andra intresserade med korrekt och lättförståelig information om bolaget och dess situation.
Nimutan-aktien handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet NIMU.
Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB. Tel 08 684 211 10  adviser@eminova.se

För information om aktien NGM

För mer information angående IR-relaterade frågor kontakta oss via info@nimutan.se