Pressmeddelanden

2021

Periodens nettoomsättning uppgick till 49,0 MSEK (54,2) EBITDA uppgick till -1,1 MSEK (0,8) Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,3 MSEK...
Som en följd vid översyn av nedskrivningsbehov kommer MedicaNatumin AB (publ) att göra en nedskrivning av goodwill om 9,1 MSEK. Goodwillen...
MedicaNatumin AB (publ) höll tisdagen den 18 maj 2021 årsstämma i Jönköping. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19...
Emil Svahn har beslutat att lämna sitt uppdrag som CFO för MedicaNatumin och ersätts av Andreas Skiöld som utsätts till Interim...
Periodens nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (62,1) EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (2,5) Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (-1,2)...
Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MN") kallas till årsstämma tisdagen...
MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se. En utskriven version av...
· Peter Hencz tillträder som VD för MedicaNatumin AB (publ). Kommentarer från VD När vi summerar 2020 så är det...

2020

MedicaNatumins dotterbolag Vitalkost AS har förvärvat försäljningsrättigheterna till en produktportfölj från norska...
MedicaNatumins dotterbolag Natumin Pharma AB har tecknat ett treårigt distributionsavtal med en egenvårdsaktör som är verksam i mellanöstern...