Pressmeddelanden

2023

Bolagsverket har idag registrerat Nimutans beslut om frivillig likvidation och beslutat att utse advokat Henrik Sjöman till likvidator. Beslutet innebär...
Årsstämman i Nimutan har den 10 maj 2023 fattat beslut om frivillig likvidation. Mot bakgrund härav har styrelsen beslutat att ansöka...
På Nimutan AB (publ) årsstämma i Jönköping idag den 10 maj 2023 fattades följande beslut: ResultatdispositionÅrsstämman...
Nimutan AB (publ), org. nr 556692-9690, kallar till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping...
Styrelsen för Nimutan AB (publ) (”Nimutan” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att årsstämman...
Nimutans årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på www.nimutan.se. Styrelsen föreslår en utdelning...
Oktober-december 2022 Januari-december 2022 Väsentliga händelser under perioden januari-december Väsentliga händelser efter periodens...

2022

Nimutan AB (publ) handlas idag den 14 november exklusive rätt till utdelning av 4 820 841 aktier i Humble Group. Baserat på stängningskursen...
Nimutan AB (publ) (”Nimutan”) har idag, den 3 november 2022, hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade...
Juli-september 2022 Januari-september 2022 Väsentliga händelser under perioden januari-september Väsentliga händelser efter periodens...