Pressmeddelanden

2011

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati Implementeringen av bolagets nya strategi fortsatte enligt plan under tredje kvartalet 2011. I mitten augusti skedde...
Avtalet med Life, som är Nordens största hälsokostkedja, innebär att Collacen™ kommer att lanseras som en prioriterad produkt...
Kontakt till SCN: Anders Struksnes as@scnutrition.com 08-222 006 / +47 911 98 942 Om SCN Scandinavian Clinical Nutrition AB är ett skandinaviskt...
2011-08-12 13:57 Ny VD i SCN AB
Enrico Vitali-Rosati har 20 års omfattande bakgrund från Hälsokostbranschen, både som grundare av Medtech Pharma AS, exportchef...
Kommentar av VD Fredrik Kjällander Under andra kvartalet 2011 har den nya ledningen fortsatt arbetet med att implementera den nya strategin och dess...
Disposition av årets resultat Stämman beslutade att balansera disponibla medel i ny räkning. Bolaget föreslår således...
2011-06-29 14:30 Årsredovisning 2010
Försäljningsmässigt har räkenskapsåret 2010 i mångt och mycket varit ett förlorat år. Huvudorsaken är företagsrekonstruktionen...
Lånet löper över 3 år till 11 % ränta och lämnas av partnern Hälsorutan Norden AB, som är en av nordens ledande...
Deltagande på stämman Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan...
Kommentar av VD Fredrik Kjällander SCN arbetar nu med tydligt fokus på försäljning och värdetillväxt. Den nya ledningen...