Pressmeddelanden

2012

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati Under tredje kvartalet 2012 har bolaget fortsatt implementera den nya strategin för försäljning och...
Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati Under andra kvartalet 2011 har bolaget haft fortsatt fokus på implementering av den nya strategin för försäljning...
Disposition av årets resultat Stämman beslutade att balansera disponibla medel i ny räkning. Bolaget föreslår således...
Under 2011 har bolaget fokuserat på att implementera den nya strategin för försäljning och tillväxt. Under våren ingick...
Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen...
Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati Efter en lång period med finansiellt och strategiskt rekonstruktionsarbete är nu sammanfattningsvis SCN...
Bolaget har lyckats nå en uppgörelse där bolaget kvittar lån motsvarande 20 MSEK mot nyemitterade aktier till en för bolaget...
Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen...
2012-04-26 15:42 Kalendarium 2012
Kalendariet för 2012 ser nu ut enligt följande: 15 maj 2012 Årsredovisning 2011 29 maj 2012...
2012-02-28 10:02 Bokslutskommuniké
Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati Under 2011 har bolaget fokuserat på att implementera den nya strategin för försäljning och tillväxt...