Pressmeddelanden

2014

Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den...
Ester-C är en patenterad och syraneutral form av kalciumaskorbat som genom sin kroppsfärdiga sammansättning ger ett snabbt och långvarigt...
SCN’s ordförande Jim Blomqvist: ”De fördelar som styrelsen presenterade i maj som en omlistning till First North skulle kunna innebära...
Nyhetsbrev, 1 december 2014 Utväxling på förvärv inom räckhåll - Analys från EP Access SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION...
Juli - september 2014 i korthet för koncernen · Periodens nettoomsättning uppgick till 23,5 MSEK (16,7) · EBITDA uppgick till...
2014-11-27 14:29 SCN: Kvartalsrapport Q3 2014
Juli – september 2014 i korthet för koncernen Viktigare händelser i koncernen under Q3 2014. Nyckeltal januari - september 2014 Nyckeltal...
Stockholm 2014-11-13 För ytterligare information kontakta Jakob Johansson, VD info@scnutrition.se www.scnutrition.com eller Jim Blomqvist Styrelseordförande...
Bolaget har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av L'argiplex, Nypozin och Jabushe i Thailand. Avtalet löper på...
L’argiplex erbjuder produkter för både man och kvinna som ökar den sexuella lusten, på ett naturligt sätt. L’argiplex...