Pressmeddelanden

2015

Träningsintresset är större än någonsin och gruppen äldre motionärer ökar stadigt. Idag ligger exempelvis medelåldern...
Nypozin Active Spray är en registrerad medicinteknisk produkt - en effektiv och kylande gelspray som snabbt ger lindring vid träningsrelaterad...
Bristande lust blir allt vanligare. Studier visar att ungefär 40 procent av de svenska männen känner en minskad lust till sin partner*...
Det nya kosttillskottet L-Argiplex Weekend är ett koncept för lust och njutning som riktar sig till en yngre målgrupp som önskar krydda...
2015-11-17 16:47 Kvartalsrapport 3 2015
Juli - september 2015 i korthet för koncernen Viktigare händelser i koncernen under Q3 2015 Nyckeltal juli-september 2015 Ord från VD Jakob...
Nyckeltal juli-september 2015 Nyckeltal koncernen 2015 2014 MSEK juli-september juli-september Nettoomsättning 20,6 23,5 Bruttoresultat 12,4 14,6...
Medica Nord flyttar lagerhanteringen för den Norska verksamheten och samlokaliserar materialhanteringen till huvudlagret i Nässjö. Med detta...
Med detta räknar vi med att få såväl sänkta kostnader som minskad kapitalbindning. Från och med årsskiftet kommer...
Medica Nord tecknar ett femårigt distributionsavtal för försäljning av Jabushe på marknaden Kina, HongKong och Taiwan. Avtalet...
Avtalet innehåller villkor om minimivolymer per år för att behålla den exklusiva rätten för Jabushe på marknaden...