Pressmeddelanden

2016

Ambria Dermatology AB kommer att få erlägga ersättning till upphovsmannen vilket gör att resultatpåverkan för Medica Nord...
Juli-september 2016 i korthet för koncernen Viktigare händelser i koncernen under Q3 2016 Nyckeltal juli-september 2016 Nyckeltal koncernen 2016...
För ytterligare information kontakta Andreas Skiöld andreas@medicanord.se Om Medica Nord Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning...
Stämman beslutade att välja in Jakob Johansson som ny ledamot i styrelsen. Stämman beslutade att välja in Thomas Hedner som ny styrelsesuppleant...
Parterna har valt att inte offentliggöra ersättningen för registreringarna, vilken intäktsförs under Q3. För ytterligare...
Thomas Hedner Professor (MD och PhD) samt ekonom (MBA) Professor i klinisk farmakologi vid Göteborgs Universitet vid enheten för innovation och...
Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast...
April – juni 2016 i korthet för koncernen Viktigare händelser i koncernen under Q2 2016 Nyckeltal april –juni 2016 Nyckeltal april-juni...
Medica Nord äger produkträttigheterna och produktionen medan Omega Pharma äger varumärket. Produktionen är planerad att starta...
Resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande...