Pressmeddelanden

2017

2017-12-21 13:55 Nytt treårigt exportavtal
Natumin Pharma AB som är ett bolag i Medica Clinical Nord koncernen har tecknat ett avtal med ett läkemedelsföretag för MENA-området...
På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Jönköping idag den 15 december 2017 fattades följande beslut...
2017-11-21 08:58 Patent beviljat för Europa
Ambria Dermatology AB, ett bolag inom Medica Clinical Nord koncernen meddelar idag att det Europeiska Patentverket har utfärdat ett patent nr 1 956...
L-Argiplex Total har blivit framröstad till en av årets bästa hälsoprodukter vid Swedish health awards 2017 i Stockholm. I hård...
Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till...
Ulrika Albers kommer närmast från Nobia Svenska Kök och rollen som Commercial Product Manager. Hon har tidigare en flerårig internationell...
Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. Ord från VD Andreas...
Resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande...
På hemsidan har även sedan tidigare valberedningens förslag för ny styrelse publicerats. Torbjörn Björstrand (nyval) Christer...
Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast...