Pressmeddelanden

2019

MedicaNatumin meddelar idag att koncernen förvärvat samtliga aktier i Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS, en ledande aktör...
Försäljningen på den svenska marknaden fortsätter att utvecklas positivt och vi har jobbat intensivt med att bredda vår distribution...
Långsam tillväxt på den kinesiska marknaden Jabusheförsäljningen, som sker via en exklusiv distributör, har uppnått...
MedicaNatumin AB har genomfört en klinisk studie för behandling av fotsvamp, Tinea Pedis Interdigitalis, med bolagets egenutvecklade fotkräm...
MedicaNatumin har anlitat Eminova Fondkommission AB med start från 1 november 2019. Johan Fridell kommer att agera som Mentor för bolaget. Jönköping...
Kjell Lundgren har en stark bakgrund inom export med över 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom affärsutveckling, försäljning...
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång Kommentar från VD Efter rekordåret 2018 så har 2019 startat mycket blygsammare...
Ett delmål har nåtts i registreringsprocessen som har medfört att distributören nu erhållet en import code för Jabushe...
Exportaffären på flera marknader har haft sämre utveckling än väntat beroende på långa handläggningstider för...
MedicaNatumin har medverkat vid ett flertal pressevents och en mässa under förra veckan som hållits i Beijing och Hangzhou i samband med...