Pressmeddelanden

2022

Nimutan AB (publ) handlas idag den 14 november exklusive rätt till utdelning av 4 820 841 aktier i Humble Group. Baserat på stängningskursen...
Nimutan AB (publ) (”Nimutan”) har idag, den 3 november 2022, hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade...
Juli-september 2022 Januari-september 2022 Väsentliga händelser under perioden januari-september Väsentliga händelser efter periodens...
Nimutan AB (publ) kallar till extra bolagstämma torsdagen den 3 november 2022. Nimutan ABs extra bolagstämma kommer att genomföras genom...
I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag angavs ett värde per aktie till ett bokfört värde om 0,21 kr/aktie. Vi vill förtydliga...
Nimutans styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma den 3 november 2022. Styrelsen föreslår en utdelning av aktier i Humble Group...
April-juni 2022 Januari-juni 2022 Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2022 Väsentliga händelser efter periodens utgång...
Nimutans årsstämma ägde rum den 20 juni 2022. Bolagstämman genomfördes, med stöd av tillfälliga regler, utan fysisk...
Nimutan AB (publ) har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som offentliggjordes den 29 mars, avseende överlåtelse av samtliga aktier...
Nimutan AB (publ) kallar till årsstämma måndag den 20 juni 2022. Nimutan ABs årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning...