Rapporter & Kalender

2022

20

Juni

Årsstämma 2022

2022

24

Augusti

Delårsrapport januari-juni 2022

2022

27

Oktober

Delårsrapport januari-september 2022

2023

23

Februari

Bokslutskommuniké 2022