Rapporter & Kalender

2021

29

April

Delårsrapport januari – mars 2021

2021

18

Maj

Årsstämma 2021

2021

24

Augusti

Delårsrapport januari – juni 2021

2021

3

November

Delårsrapport januari – september 2021

2022

24

Februari

Bokslutskommuniké 2021