Zedopor

Zedopor är en direktverkande spray som reducerar snarkning och effektivt dämpar snarkljudet. Innehåller en formula av vegetabiliska oljor som dämpar vibrationerna i vävnaden i den bakre delen av gommen och övre delen av svalget. Zedopor reducerar snarkning, vilket förebygger sömnapné, men utgör inte en behandling mot sömnapné. Zedopor spray räcker till ca 40 nätters ostörd sömn. Registrerad och kontrollerad medicinteknisk produkt.

Svensk studie visar att 8 av 10 snarkare sover bättre med Zedopor. Studien som omfattade 20 personer i åldern 30-67, samt deras partners, visade mycket goda, signifikanta resultat – bland annat visades att:
85% av deltagarna upplevde förbättrad sömnkvalitet
75% upplevde ökat välbefinnande på morgonen
75% upplevde minskad muntorrhet
60% av snarkarnas partners upplevde lägre ljudstyrka

Användning

Ingredienser

Förvaring

Återförsäljare