Din livskvalitet
– vår omtanke.

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Målet är att bidra till en positiv hälsotrend och att erbjuda människor förbättrad livskvalitet.

OM MEDICANATUMIN

Produktion & Produktutveckling

Grunden i MedicaNatumins verksamhet är ett erbjuda innovativa produkter och starka varumärken från en hållbar och vetenskaplig bas. Vår utgångspunkt är att ha en stark position på den nordiska marknaden samtidigt som vi utvecklar internationella samarbeten och exportverksamhet.
Vi har alla väsentliga delar inom organisationen; innovation och produktutveckling utifrån en stark patententplattform, en lokal produktion som uppfyller strikta hygien och kvalitetskrav, en väl fungerande sälj och marknadsavdelning samt att hela organisationen genomsyras av tydliga roller och ansvarsområden.

PRODUKTION & PRODUKTUTVECKLING

Produkter

Våra produktserier består av dokumenterade produkter inom man- och kvinnohälsa, allmänhälsa samt hudvård. Produkterna faller in under kategorierna kosttillskott, medicintekniska samt dermatologiska och kosmetiska produkter. Bland varumärkena finns ledande kosttillskott som L-Argiplex och Nypozin och den vetenskapligt dokumenterade hudvårdsserien Jabushe. Vi har även distributionsrättigheterna för populära kosttillskott som Astaxin, Ester-C och Kyolic.

LÄS MER