Våra tjänster

Grunden i MedicaNatumins verksamhet är ett erbjuda innovativa produkter och starka varumärken från en hållbar och vetenskaplig bas.
Vår utgångspunkt är att ha en stark position på den nordiska marknaden samtidigt som vi utvecklar internationella samarbeten och exportverksamhet.

Vi har alla väsentliga delar inom organisationen; innovation och produktutveckling utifrån en stark patententplattform, en lokal produktion som uppfyller strikta hygien och kvalitetskrav, en väl fungerande sälj och marknadsavdelning samt att hela organisationen genomsyras av tydliga roller och ansvarsområden.

Hållbarhet

Försäljning & Marknad