Försäljning & Marknad

Grunden i vår sälj- och marknadsstrategi är att bygga starka konsumentvarumärken, primärt för den nordiska marknaden, genom valda kanaler baserade på grundlig målgruppsanalys. Genom långsiktiga samarbeten med strategiska partners, blir våra innovationer och produkter till glädje för människor över hela världen.

Stark lokal närvaro och starka varumärken

Vi värdesätter högt vårt nära samarbete med hälsofackhandeln, butikskedjor som Åhlens, utvalda e-handlare samt apoteken. Som återförsäljare vill vi ge dig rätt förutsättningar för att du ska lyckas med din försäljning. Vi utbildar butikspersonal, skapar varumärken konsumenten litar på och eftersträvar att finnas på den plats där konsumenten helst söker information om eller vill köpa våra produkter.
Med tillgång till en kompetent utvecklingsavdelning och modern produktionsanläggning arbetar vi aktivt med att utveckla vår produktportfölj med nya spännande produkter.

  • Den svenska säljorganisationen är tredjepartscertifierade av LRQA/Svensk Egenvård enligt riktlinjerna för Säkra kosttillskott till konsument, som en del i vår kvalitetsstrategi.

Exportförsäljning

Våra exportsatsningar grundas i våra starka varumärken och innovativa produkter. Fokus är på långsiktiga samarbeten med strategiska partners på utvalda marknader. Vår affärsmodell innebär att vi äger och producerar produkterna medan du som distributörer/partner har ansvaret för att inom ditt geografiska område marknadsföra och bygga framgångsrika varumärken. Vi arbetar idag globalt och är närvarande på nästan alla kontinenter.
Som partner deltar du i arbetet med att utveckla våra innovationskoncept, genom ett nära samarbete under hela produktframtagningsprocessen. Våra egna varumärken är en del av vårt exporterbjudande. Vår starka närvaro på den nordiska marknaden har ofta bidragit till lyckade lanseringar på nya marknader av våra exportpartners. Exempel på detta är Dermyn och Jabushe där vi sett stark försäljningstillväxt på flera håll i världen.

Kontakta oss!

→ Läs mer om innovationer och exportprodukter