Code of Conduct

Baserat på vårt åtagande gällande en hållbar verksamhet har vi etablerat en Code of Conduct för att göra vår position tydlig för alla intressenter såsom leverantörer, medarbetare och andra relevanta parter. Vårt övergripande mål är att uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrätt samt miljöskydd såväl inom företaget som i samarbete med våra externa partners. Code of Conduct innehåller internationellt erkända krav rörande mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt samt miljöskydd. Våra leverantörer av produkter och tjänster skall efterleva Code of Conduct och vi förväntar oss även att de garanterar att deras leverantörer i sin tur också gör det.

Läs den här:

Code of Conduct