Koncernen

Om koncernen

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Målet är att bidra till en positiv hälsotrend och att erbjuda människor förbättrad livskvalitet.

Våra produktserier består av dokumenterade produkter inom man- och kvinnohälsa, allmänhälsa samt hudvård. Produkterna faller in under kategorierna kosttillskott, medicintekniska samt dermatologiska och kosmetiska produkter. Bland varumärkena finns ledande kosttillskott som L-Argiplex, Nypozin, Amino Jern och Shift samt den vetenskapligt dokumenterade hudvårdsserierna Jabushe och Dermyn. Vi har också distributionsrättigheter för flera populära kosttillskott, ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter.

Grunden i företaget är en flexibel innovations- och utvecklingsavdelning som i samarbete med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin utvecklat våra patenterade plattformar: A100 HF (hårtillväxtserum), Tricutan (facelift komplex), Nåva (fot- och nagelsvampbehandling) och NOQ (oral herpesbehandling). Produkterna tillverkas företrädelsevis i vår svenska produktionsenhet i enlighet med gällande regelverk för de olika produkttyperna. Vi utvecklar och tillverkar även produkter på uppdrag av samarbetspartners.

Vi strävar efter att driva ett hållbart företag ur ekonomiska, sociala, etiska och miljömässiga perspektiv. Vi följer som minimum gällande kvalitets- och miljölagstiftning, förordningar och övriga bestämmelser. Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter samt den service som vi ger ska uppfattats som uttryck för kvalitet.

MedicaNatumin AB (publ.) Moderbolag

 • Huvudkontor Jönköping.
 • MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM).
 • MedicaNatumin-aktien handlas på Nordic SME i Sverige under kortnamnet MEDNA MTF.

Medica Clinical Nord Sverige AB – Dotterbolag

 • Huvudkontor Jönköping.
 • Medica Nord är certifierat av Svensk Egenvård enligt riktlinjerna för säkra kosttillskott till konsument. Revisionen är självständig. Läs mer på Svensk Egenvård.

Natumin Pharma AB – Dotterbolag

 • Ett forsknings-och innovationsbolag med tillhörande produktionsenhet.
 • Huvudkontor Habo.

Vitalkost AS – Dotterbolag

 • Huvudkontor Tønsberg, Norge
 • Sälj och marknadsbolag med distribution i dagligvaru- och hälsofackhandeln
  Webbsida: https://www.vitalkost.no/