MedicaNatumin AB (Publ) publicerar Årsredovisningen för 2017

PRESSMEDDELANDE
MEDICANATUMIN AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2017

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.

En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-post IR@medicanatumin.se eller via telefon 036 -38 74 76.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018.

Jönköping 2018-04-16

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Epost: ulrika.albers@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin
Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM).