Nature Development AB flyttar större aktiepost

PRESSMEDDELANDE

Nature Development AB flyttar större aktiepost

Nature Development AB som är en av de 10 största aktieägaren i MedicaNatumin AB (publ) har låtit meddela att bolaget genomfört en transaktion i vilken Nature Development AB överlåtit 29 791 919 aktier till en kapitalförsäkring. Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018.

Jönköping 2018-07-03

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Albers, VD
Epost: ulrika.albers@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin
Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo. MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.