Nimutan AB (publ) ansöker om avnotering av bolagets aktier från Nordic SME Sweden

Årsstämman i Nimutan har den 10 maj 2023 fattat beslut om frivillig likvidation. Mot bakgrund härav har styrelsen beslutat att ansöka om att avnotera bolagets aktier från marknadsplatsen Nordic SME Sweden så att sista handelsdag för bolagets aktier på Nordic SME Sweden blir den 15 maj 2023, vilket också är sista dagen för handel i bolagets aktie inklusive rätt till den av årsstämman beslutade utdelningen.