Beslut om likvidation i Nimutan AB (publ)

Bolagsverket har idag registrerat Nimutans beslut om frivillig likvidation och beslutat att utse advokat Henrik Sjöman till likvidator. Beslutet innebär att likvidatorn träder i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har i uppdrag att genomföra likvidationen.

Nimutan kommer inom kort att ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket.