Ändrat datum bokslutskommuniké

Medica Nord har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för 2016 skall publiceras den 24 februari.

I syfte att förbättra informationsgivningen till marknaden har styrelsen fattat beslut om att istället publicera bokslutskommunikén innan handelns öppning måndagen den 27 februari 2017.