Delårsrapport januari – juni 2018

1 januari – 30 juni 2018
¬MedicaNatumin AB (publ)
Januari-juni 2018

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 89,2 MSEK (60,6)
  • EBITDA uppgick till 20,9 MSEK (3,9)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,7 MSEK (-9,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,0368 SEK (-0,0263)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK (-8,8)

Väsentliga händelser under perioden

  • Ulrika Albers tillträdde som VD.
  • En stark utveckling av hudvårdsserien Jabushe på den kinesiska marknaden genererade rekordordrar på

sammanlagt ca 75 MSEK.

  • Bolaget tecknade ett avtal med bioteknikföretaget Ellen AB (publ) om samarbete gällande utveckling av en ny

intimhälsoprodukt innehållande MedicaNatumins patenterade teknologi.

  • Genom ett exklusivt samarbetsavtal med MedCoat AB har MedicaNatumin tagit över ansvaret för

marknadsföring och försäljning av produkten Medcoat® på den svenska, norska och finska marknaden.

  • MedicaNatumin fick utmärkelsen "Årets leverantör" av hälsofackkedjan Hälsokraft.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommentar från VD
Omsättningsökning med 47,3 procent
MedicaNatumin har startat 2018 oerhört starkt och det är mycket glädjande att som nytillträdd VD få leda organisationen i detta spännande skede. Den positiva trend som vi såg under andra halvåret 2017 har
fortsatt under 2018 års första halvår som landade i en omsättning på 89,2 MSEK (60,6).
Omsättningsökningen med 28,6 MSEK (47,3 procent) har gjorts med en ökad bruttomarginal och minimal kostnadsökning, vilket till stor del är en följd av effektivisering av våra interna processer och synergier i koncernen. EBITDA-resultatet uppgick till 20,9 MSEK vilket motsvarar 23,4 procent.
Innovationsarbete och produktutveckling
Under våren har vi arbetat aktivt med att effektivisera vår produktutvecklingsprocess. Detta arbete innebär att vi
driver innovation och produktutveckling utifrån både en intern och extern plattform i en väl definierad process, både kort- och långsiktigt. Våra kvalificerade produktutvecklare har färdigställt flertalet produkter som redan har eller kommer att kommersialiseras av våra samarbetspartners för den nordiska marknaden samt exportmarknaden.
Ett exempel på detta är samarbetet med Ellen AB för utveckling av en intimhälsoprodukt. Under det första halvåret har våra kunder lanserat flera produkter baserade på våra patentplattformar. Vår medicinsktekniska produkt som behandlar nagelsvamp och som marknadsförs av Perrigo har nu lanserats i ett tiotal europeiska länder.
Försäljning och marknad
Vi har stark närvaro i hälsofackhandeln i Norden och MedicaNatumin fick i första kvartalet ytterligare en bekräftelse på att vi är en väletablerad och uppskattad samarbetspartner genom utmärkelsen "Årets leverantör" av hälsofackkedjan Hälsokraft.
Vi arbetar kontinuerligt med vårt engagemang i alla våra distributionskanaler och flera av våra varumärken har bidragit till den ökande omsättningen på den nordiska marknaden med Astaxin, Jabushe hudvårdsserie och Jabushe Collacen som sticker ut med stark utveckling. Våra nyheter Jabushe Sun, ett kosttillskott med naturligt betakaroten för en fräsch solbrun hudton, och Medcoat®, ett tablettöverdrag som gör tabletter lättare att svälja, samt Jabushe Intense Moisture Protection har mottagits väl på marknaden. Kyolic-familjen fick även den ett tillskott i form av Kyolic Immunsupport som lanserades i Norge under våren. Vi kommer att komplettera våra starka varumärken med ytterligare produkter i prioriterade segment under hösten och in i 2019. Vi har under våren arbetat med registrering av produkter inom fot- och hudvårdsområdet för vår nya avtalspartner i Mellanöstern-området. Detta produktionsförberedande arbete har tagit något längre tid än beräknat beroende på lång handläggningstid hos lokala myndigheter. Vi bedömer nu leveransstart under senhösten.
Jabushe på den kinesiska marknaden
Under första halvåret erhöll MedicaNatumin flertalet större ordrar för Jabushe-produkter från vår distributör
på den kinesiska marknaden. Utleveranser på cirka 25 MSEK har skett under första halvåret med fortsatta leveranser under andra halvåret och framåt. Den positiva utvecklingen är ett resultat av de investeringar i marknadsföring direkt mot konsument som görs av vår distributör, samt styrkan i Jabushevarumärket som genererar den ökande efterfrågan på marknaden. Vi arbetar kontinuerligt med vår långsiktiga strategi för regionen.
Produktion
De lyckade exportsatsningarna har i perioden haft ett positivt utslag på produktionsbeläggningen med merparten av Jabushesortimentet som nu produceras i vår produktionsanläggning i Habo. Resultatet av produktionssynergierna
i samband med förvärvet av Natumin Pharma bedömer vi ha fått förväntad genomslagskraft. Vi har under första halvåret uppnått större volym av egna varumärken genom produktionen än under hela 2017. Produktionsanläggningen är väl anpassad till våra behov i dagsläget och även för ökade produktionsvolymer framöver.
Hållbarhet
Under våren arbetade vi med att få vårt kvalitetsledningssystem på plats inför ISO 13485-revisionen för medicintekniska produkter. Certifieringen pågår under augusti månad och vi upplever att detta kommer ge ett bra stöd och struktur i vårt arbete. Med certifikatet kan vi på ett ännu bättre sätt än tidigare visa för våra intressenter att vi uppnår en hög kravnivå. Vår regulatoriska verksamhet har etablerats väl med utgångspunkt från Habo.
En gemensam strategi för fortsatt tillväxt
Arbetet med att aktualisera MedicaNatumins strategiska treårsplan är på god väg och något som vi kommer
att ha fokus på fortsättningsvis. De framgångar vi ser i MedicaNatumin har inte uppstått utan ansträngningar i organisationen. Det är ett kvitto på att vi har engagerade medarbetare som gör en fantastisk insats och att vi upprätthåller ett fokus, vilket är ett måste för att lyckas i en konkurrensutsatt marknad lokalt och globalt. Det finns fortsatt god potential för ett antal produkter i vårt sortiment att utvecklas ännu bättre än de gör idag liksom möjligheter till ökad försäljning på flera marknader. I vår strategiska plan satte vi en finansiell målsättning om
ca 15 procents årlig ökning av omsättningen. Därmed skulle vi nå en stabil årlig omsättning på 200 MSEK i slutet av 2020. Det känns mycket positivt att starta denna resa med ett starkt första halvår. Med försiktig optimism och fokus på långsiktig framgång ser vi fram emot kommande period.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.