Förändringar i styrelsen

Styrelsen för Medica Nord Holding AB (publ) har under helgen av Ebba Lindsö meddelats att hon av avgår ur bolagets styrelse.

Ebba Lindsö kommer att ersättas vid kommande bolagsstämma.