Första introduktionsvolymerna till MENA-området för MedicaNatumin AB (publ)

MedicaNatumin har erhållit en första mindre order gällande introduktionsvolymer från vår partner och distributör i MENA-regionen.

Ordern avser fyra produkter inom fot- och hudvårdsområdet till den Jordanska marknaden för leverans med start från mars/april 2020. Vår distributör avser att starta lanseringen under våren i Jordanien som benchmark med efterföljande lanseringar i Kuwait och Saudiarabien. Registreringsprocessen har varit utdragen och krävande och tagit längre tid än den bedömning som tidigare gjorts. Vår bedömning är att MENA-regionen kommer bli en viktig plattform för vår framtida tillväxt.

Jönköping 2020-02-12

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se