Förtydligande gällande föreslagen utdelning

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag angavs ett värde per aktie till ett bokfört värde om 0,21 kr/aktie. Vi vill förtydliga att baserat på stängningskursen (7,73 kr/aktie) för Humbles aktie på Nasdaq First North den 12 oktober 2022, uppgår den föreslagna utdelningen av Aktierna till 37 265 101 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,099 kronor per aktie i Bolaget.