Grundarna köper ytterligare 10 000 000 aktier i Medica Clinical Nord Holding (”Medica Nord”) från QV Invest (före detta QV Private Equity AB), nedan ”QV”

Bengt Johansson och Medica Nords VD Jakob Johansson, köper tillsammans med familj ytterligare 10 000 000 aktier i Medica Nord från QV.

Bengt Johansson, grundare av Medica Nord och styrelseledamot i Medica Nord, för Köparna:
– Efter en tids förhandlingar har vi kommit överens med QV om att förvärva ytterligare 10 miljoner aktier i Medica Nord. Vi är tacksamma för detta. Förvärvet bekräftar också vårt tidigare beslut att fortsätta öka vårt ägande i Medica Nord. Vi fortsätter nu att driva bolaget mot uppsatta mål, och vi ser fram emot en spännande resa i Medica Nord.

Stockholm 2015-05-12

För ytterligare information kontakta:
Jakob Johansson, VD
jakob@medicanord.se

eller

Jim Blomqvist, styrelseordförande
jim@medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Pressrelease 2015-05-12.pdf

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.