Huvudägare utökar sitt innehav i MedicaNatumin AB (publ)

Lars Kärnerud, styrelseledamot och en av huvudägarna i MedicaNatumin AB (Publ) köper en miljon aktier i bolaget. Affären sker genom bolaget ML i Habo AB. Efter affären har Lars Kärnerud och hans närstående 77 123 000 aktier i MedicaNatumin AB, privat och genom bolag.

Säljare av aktierna är Erin Worrall, COO i MedicaNatumin. Skälet till försäljningen är att minska den privata skuldsättning som uppstått i samband med utnyttjande av teckningsoptioner i MedicaNatumin. Efter affären har Erin Worrall 264 669 aktier och 3 000 000 teckningsoptioner i MedicaNatumin AB.
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.