Kvartalsrapport 2 2015

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) ("Bolaget") Delårsrapport 1 april – 30 juni (Q2) 2015

April – juni 2015 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 21,4 MSEK (18,1)
  • EBITDA uppgick till 0,0 MSEK (0,6)
  • Periodens resultat uppgick till -0,7 MSEK (1,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,003 SEK (0,003)

Viktigare händelser i koncernen under Q2 2015

  • MCN tecknar ett samarbetsavtal med Bausch & Lomb Nordic AB.
  • VD och styrelseledamot köper ytterligare 10 milj aktier i bolaget.
  • Ny företagarfamilj från Småland köper QVs resterande innehav i MCN Holding AB, 35 milj aktier.
  • MCN får in fyra nya styrelseledamöter efter stämman i maj.
  • Kenth-Åke Jönsson tillträder som ny styrelseordförande i MCN Holding AB.
  • Åtgärdsprogrammet för reducering av kostnader är nu helt verkställt.

Nyckeltal april – juni 2015

Nyckeltal koncernen
MSEK
2015
april-juni
2014
april-juni
Nettoomsättning 21,4 18,1
Bruttoresultat 13,4 11,6
EBITDA 0,0 0,6
Rörelseresultat (EBIT) -0,6 0,0
Resultat före skatt -0,8 1,8
Resultat efter skatt -0,7 1,9
Resultat/aktie, SEK -0,003 0,003
Periodens kassaflöde 0,0 2,9

 

Ord från VD Jakob Johansson:
Omsättningen når 21,4 Milj (18,1)och är en kraftig förbättring mot föregående år med 18%. Vi redovisar ett nollresultat på EBITDA-nivå för andra kvartalet. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader och höga marknadsföringskostnader. Våra stora varumärken L-argiplex och Nypozin visar en stark tillväxt under andra kvartalet.

Vårt största fokus i perioden har varit internt för att få den nya organisationen på plats vilket vi nu har lyckats med. Vi har stängt Sundsvallskontoret och fokuserat verksamheten till Jönköping för att få bättre dynamik och effektivitet i organisationen. Åtgärdsprogrammet för reducering av kostnader är nu helt verkställt. Som tidigare nämnts får kostnadsbesparingarna full effekt i slutet av november 2015.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Kvartalsrapport Q3 2015 17 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 26 februari 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, 25 augusti 2015

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Jakob Johansson Verkställande direktör Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
jakob@medicanord.se
www.medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Delarsrapport Q2 2015.pdf