Levererar åter till den polska marknaden

Natumin Pharma AB, ett bolag inom Medica Nord koncernen tillverkar och levererar återigen Ecomer till den polska marknaden.

Den polska marknaden var den största exportmarknaden för Natumin Pharma AB fram till att Natumin hamnade i en varumärkestvist med sin distributör i Polen under 2012. Tvisten löstes under 2016 genom att läkemedelsregistreringen för Ecomer i Polen såldes. I samband med detta slöt bolagen ett treårigt exklusivt tillverkningsavtal. Natumin har i mars levererat den första leveransen av Ecomer till Polen.
"Det är väldigt glädjande att vi återigen levererar Ecomer till Polen. Vår målsättning är nu att etablera goda relationer i Polen och lansera ytterligare produkter på den polska marknaden.     
Vi har även i mars ansökt om ett patent inom ett nytt indikations- och användningsområde för Ecomer" säger Andreas Skiöld, verkställande direktör på Medica Nord.
Denna information är sådan information som Medica Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.