Medica Nord: Bokslutskommuniké 2014, koncernen visar mycket stark tillväxt under fortsatt lönsamhet.

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) (“Bolaget”)

Delårsrapport 1 oktober – 31 december (Q4) 2014

Oktober – december 2014 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 30,0 MSEK (18,9)
 • EBITDA uppgick till 0,5 MSEK (1,2)
 • Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (-1,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,000 SEK (-0,011)

 

Viktigare händelser i koncernen under 2014

 • Lansering av Aptiless i Sverige och Norge under Q1 2014
 • Förvärvar bolaget Nature Invest, med varumärket Velloflex
 • Ansluter sig till EP Access
 • Förstärker styrelsen med ny kompetens
 • Lanserar femårsvisionen
 • Lanserar Aptiless på svenska apotekskedjor
 • Bolaget utses till årets leverantör i Norge av Norges största hälsofackkedjor Life och Sunkost
 • Övertar de exklusiva försäljningsrättigheterna för Ester-C, världens största brandade C-vitamin
 • Utser Jakob Johansson till ny verkställande direktör
 • Utser distributör för Jabushe i USA, Kanada och Mexiko.
 • Utser distributör för Jabushe, l-Argiplex och Nypozin i Thailand.
 • Styrelsen föreslår namnbyte av Bolaget till Medica Clinical Nord Holding AB

 

Nyckeltal januari – december 2014 

Nyckeltal koncernen

 

2014

2013

MSEK

 

 

Jan-Dec

Jan-Dec

Nettoomsättning

 

92,8

37,8

Bruttoresultat

 

57,1

25,0

EBITDA

 

 

3,5

1,7

Rörelseresultat (EBIT)

 

1,1

-0,1

Resultat före skatt

 

2,1

-2,2

Resultat efter skatt

 

2,0

-3,0

Resultat/aktie, SEK

 

0,007

-0,015

Periodens kassaflöde

 

0,1

2,9

 

Periodens kassaflöde

 

0,1

2,9

 

Ord från VD Jakob Johansson:

Bolaget visar en mycket stark tillväxt under 2014. 2013 landade omsättningen på 38 MSEK 2013 och 2014 ökade den till 93 MSEK, genom förvärv och organisk tillväxt. Detta visar styrka och att vi är på rätt väg när det gäller att uppnå våra tillväxtmål 2016 och 2019. Resultatet på EBITDA-nivå landade på 3,5 MSEK vilket är lägre än våra prognoser i somras. Men vi har tidigare flaggat för att EBITDA-marginalen kan behöva gå ner lite under vissa perioder för att de aggressiva tillväxtmålen skall uppnås, vilket är just vad som hänt under senare delen av 2014.

Det positiva är att vi har identifierat anledningarna och satt in åtgärder där det behövs.  Bland annat har kostnaderna i Norge ökat mer än förväntat under Q3-Q4 som tyngt resultatet på EBITDA-nivå. Ett åtgärdsprogram har redan sjösatts under Q4 för att kraftigt sänka kostnaderna utan att behöva göra avkall på tillväxtmålen. Vi är övertygade om att Norgeverksamheten kommer att leverera betydligt ökade EBITDA-marginalerna redan under sommaren 2015. Vidare påverkades EBITDA-resultatet dels av engångskostnader för VD-bytet samt av betydande insatser som gjorts på den finska marknaden i samband med lansering av Velloflex magnetmadrasser.

Även ökade insatser på fokusprodukter inom hälsokostsegmentet i Finland har belastat resultatet till viss mån. Dessa insatser är emellertid prioriteringar för att våra långsiktiga mål för 2016 och 2019 skall kunna uppnås. Försäljningen däremot överträffar våra förväntningar och vi är övertygade om att EBITDA-marginalerna även här kommer i kapp under andra halvåret 2015.

För räkenskapsåret 2014 hade vi gärna sett ett högre EBITDA-resultat än det vi presenterar nu. Däremot är vi mycket nöjda med tillväxten vad avser nettoförsäljningen. Vi ska inte glömma att vi gått från en omsättning på 12 MSEK till 93 MSEK på endast två år, och detta hela tiden under lönsamhet.

Vi är säkra på att 2015 blir ännu en ny vändpunkt där vi fortsätter tillväxten enligt de mål vi tidigare har informerat om, men också med krav på kraftigt ökade vinstmarginaler jämfört med 2014. Vi har flera större projekt pågående vad avser den organiska tillväxten för våra större egna varumärken, samtidigt som vi har ett antal pågående diskussioner avseende förvärv och inlicensiering av nya produkter. Målen för 2016 ligger fast och vi ser med samma starka självförtroende fram emot 2015.

Om Bolaget

Bolaget är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Bolaget förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen fick en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.

 

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@medicanord.se

www.medicanord.se