Medica Nord: Bokslutskommuniké 2015

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) (“Bolaget”)

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

 

Januari – december 2015 i korthet för koncernen

Periodens nettoomsättning uppgick till 86,0 MSEK (92,8)

EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (3,4)

Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (1,9)

Resultatet per aktie uppgick till -0,0053 SEK (0,0067)

 

Oktober – december 2015 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 22,4 MSEK (30,0)
* EBITDA uppgick till 1,2  MSEK (0,4)
* Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (0,8)
* Resultatet per aktie uppgick till -0,0003 SEK (0,0024)

Viktigare händelser i koncernen under Q4  2015

  • Vi lanserar 3 nya produkter under befintliga varumärken L-argiplex och Nypozin
  • Vi flyttar lagret i Norge till vårt huvudlager i Sverige
  • Vi implementerar ett nytt affärssystem

 

Nyckeltal koncernen

2015

2014

MSEK

januari-december

januari-december

Nettoomsättning

86,0  

92,8  

Bruttoresultat

52,2

57,0  

EBITDA

2,2  

3,4  

Rörelseresultat (EBIT)

-5,1

1,0  

Resultat före skatt

-2,0  

2,0

Resultat efter skatt

-1,6

1,9  

Resultat/aktie, SEK

-0,0053  

0,0067  

Periodens kassaflöde

-1,4  

-0,0  

 

 

Ord från VD Jakob Johansson:

Bra grund för framtida satsningar lagd.

Omsättningen under helåret blev något lägre än förväntat. Positivt är dock att våra egna stora varumärken i Sverige, Nypozin, Largiplex och Jabushe har haft en fortsatt positiv utveckling under hela 2015. För dessa produkter fortsätter vi nu kontinuerligt med kampanjer online, på apotek och i hälsofackhandeln. Stort fokus ligger nu på att vända upp försäljningen av Velloflex, som är ett viktigt varumärke för oss. Vi rekryterar nu en ny produktchef för Velloflex och under året lanseras en ny generation madrasser och fler produkter under varumärket Velloflex.

Den svaga försäljningen beror framförallt på en lägre försäljning av Aptiless och Velloflex kombinerat med en svag försäljning i Norge. Vi påverkades även av förändring i valutor som påverkade koncernen negativt.

EBITDA under perioden uppgick till 1,2 MSEK, och för helåret blev EBITDA 2,2 MSEK. Årets negativa resultat på EBIT-nivå inkluderar en särskild nedskrivning om 4,9 MSEK som motsvarar en tidigare avsättning för tilläggsköpeskilling som redovisas som finansiell intäkt.

Vi har haft ett år med omfattande intern omorganisation, kostnadsbesparingar och konsolidering både vad gäller personalförändringar och koncentration av bolaget geografiskt för att öka effektiviteten. Detta har lagt grunden för en positiv utveckling och förmåga att växa i enlighet med vår strategi.

 

Om Bolaget

Bolaget är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Bolaget förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen fick en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.

 

Produktportfölj

Bolaget har idag en produktportfölj på drygt 20 produkter inom områden som viktminskning, hudvård, samt kvinno- och ledhälsa genom egna välkända varumärken som t.ex Aptiless, Jabushe, L-Argiplex, Nypozin, Velloflex och Membra7 Forte, samt via agentur på produkter som Ester-C, Collacen och Kyolic. Produkterna finns på alla de stora hälsokostkedjorna, via näthandel och på apoteken. Några av de största varumärkena och mest aktuella produkterna i koncernen beskrivs nedan:

VelloFlex (Nature Invest) är en serie produkter som innehåller unik, patenterad magnetteknologi med klinisk dokumentation för lindrande av värk och stelhet i muskler och leder. Den största produkten är magnetmadrassen, som lanserades under 2011 och säljs i hälsofackhandeln och genom egen näthandel. Nature Invest har de exklusiva distributionsrättigheterna i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

L-Argiplex är ett kosttillskott för sexuell lust och funktion, samt för allmänt välbefinnande. L-Argiplex bygger på en väl balanserad sammansättning med substanser som i synergi med varandra ökar bildandet av kväveoxid. Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation vilket kan ge stimulans till svällfunktionen i genitala kroppsdelar hos män och kvinnor. L-Argiplex original säljs idag i hälsofackbutiker och på utvalda Apotek

Jabushe innehåller en kombination av liponsyra, coenzyme Q10 och acetylkarnetin. En kontrollerad dubbel blindstudie har gjorts på krämen som visat sig ha god effekt på rynkor och solskadad hy. Studien har granskats och godkänts av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset (2001). Publicerad i British Journal of Dermatology 2003:149:841-849. Jabushe är väl etablerad på den svenska marknaden

Nypozin är ett kosttillskott som innehåller en utvald kombination av strandnypon (Rosa canina L.) som stödjer ledernas hälsa och hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet. Nypozin innehåller även kondroitin från broskfisk, samt Ester-C, en patenterad C-vitamin som bidrar till en normal broskfunktion. Dessutom ingår Bioperine, ett patenterat och dokumenterat svartpepparextrakt som bidrar till upptaget av näringsämnen och ökar effekten av andra örter.

Aptiless är en nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktkontroll, utvecklad av professor Charlotte Erlanson-Albertsson och andra forskare på Lunds Universitet. Bolaget har ett femårigt exklusivt distributörsavtal i Sverige, Norge, Danmark och Island. Produkten är baserad på ett extrakt som utvinns ur spenat, Thylakoider, med bevisad effekt vid utförliga kliniska studier. Aptiless minskar aptiten genom att binda till både fett från maten och till de enzymer som bryter ner maten, och därmed kan användaren lättare få kontroll över sin kosthållning. Helt naturligt och utan några som helst biverkningar. Aptiless fick i mars 2013 utmärkelsen Best New Ingredient of the Year vid Nutrawardi USA vilket är första gången någonsin för en nordisk produkt. Bolaget lanserade Aptiless i januari 2014

Astaxin bidrar till att immunsystemet normaliseras. Astaxin är en kombination av antioxidanterna vitamin C och vitamin E, som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar också till immunsystemets normala funktion. Astaxin består även av karotenoiden astaxanthin. Astaxanthin produceras av svenskodlade mikroalgen Haematococcus pluvialis. Alger utgör en viktig bas i naturens näringskedja.

Ester-C är en patenterad och syraneutral form av kalciumaskorbat som genom sin kroppsfärdiga sammansättning ger ett snabbt och långvarigt upptag av C-vitamin. C-vitamin bidrar till ett normalt fungerande immunsystem, stödjer immunsystemet under och efter ansträngande träning, bidrar till att skydda cellerna från skador orsakade av oxidativ stress, ökar kroppens upptag av järn, och bidrar till normalbildning av kollagen, samt benstommens, broskets och tändernas normala funktion.

Hair Optimizer är ett kosttillskott med näringsämnen till hårroten som bidrar till en normal hårväxt. Med ekologiskt extrakt från hirs – rikt på miliacin, ekologisk vetegroddsolja och aminosyran L-cystein som är en viktig del i proteinet keratin – det protein som håret primärt är uppbyggt av. Innehåller pantotensyra och biotin som bidrar till en normal hårväxt. Hair Optimizer Innehåller dessutom koppar som bidrar till hårets normala pigmentering samt selen och zink som hjälper till att bibehålla normala naglar.

CUUR är ett örtbaserat kosttillskott för viktkontroll som minskar fettupptaget, sötsuget och hungerkänslorna samt ökar förbränningen. Kosttillskottet säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. Bolaget äger samtliga patent förknippade med CUUR och erhåller royalty för all försäljning.

Collacen är en anti-age-produkt som kan reducera kroppens ålderstecken, bland annat färre rynkor och förbättrad återfuktning av huden. Produkten är baserad på lågmolekylärt bioaktivt kollagen som intas som kosttillskott. Bolaget har exklusiva försäljningsrättigheter för Norden med option på andra länder i Europa.

Membra7 Forte innehåller extrakt av havtorn från bärets fruktkött och frön, som bidrar till slemhinnornas normala funktion vid torrhetskänsla i ögon, mun och underliv. Havtornsextraktet har ett naturligt rikt innehåll av enkelomättade fettsyror, framförallt omega-7. En kapsel innehåller hela 300 mg omega-7. Membra7 forte innehåller även vitamin A (från naturligt betakaroten), som bidrar till att bibehålla normala slemhinnor.

 

Väsentliga händelser under perioden

Vi lanserar 3 nya produkter under befintliga varumärken Largiplax och Nypozin

Vi flyttar lagret i Norge till vårt huvudlager i Sverige

Vi implementerar ett nytt affärssystem

 

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari-december 2015 till KSEK 85 999 (92 775). EBITDA under perioden uppgick till KSEK 2 227 (3 417). Resultatet efter skatt under perioden uppgick till KSEK -1 566 (1 904).

 

Likviditet, finansiering och soliditet

Den 31 december 2015 uppgick koncernens banktillgodohavanden till KSEK 2 780 (4 168). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till KSEK 7 294 (7 836), kortfristiga räntebärande skulder uppgick till KSEK 5 583 (5 845). Outnyttjad del av beviljad checkkredit var KSEK 2 419 (2 573).

Koncernens soliditet uppgick den 30 december 2015 till 66 procent (61).

 

Anställda

Per den 31 december 2015 hade koncernen 14 anställda och 5 inhyrda konsulter.

 

Investeringar

Koncernens totala investeringar under perioden uppgår till 77 (21 894) KSEK. Beträffande investeringarna föregående år har större delen (20 370) samband med rörelseförvärv (Nature Invest) fördelat på varumärken 12 000, försäljningsrättigheter 500 och goodwill 7 870.

 

Av- och nedskrivningar

Periodens resultat har belastats med av- och nedskrivningar om totalt KSEK 7 320 (2 413). Dessa fördelar sig på inventarier, verktyg och installationer med KSEK 507 (431) och avskrivningar på immateriella tillgångar med KSEK  6 813 (1 982). Denna inkluderar en särskild nedskrivning på KSEK 4 900, som motsvaras av den återföring av del av tidigare gjord avsättning för tilläggsköpeskilling som i Q3 och Q4 redovisas som finansiell intäkt

 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2015 uppgick koncernens egna kapital till MSEK 72,1 (73,1).

Aktiekapitalet är fördelat på 297 289 277 aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

 

Ägarstruktur

Per den 31 december 2015 hade Bolaget fyra (4) ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2015 hade Bolaget cirka 1 500 aktieägare. Bolagets aktie är sedan den 26 oktober 2009 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet MCNH MTF.

 

Insynspersoners innehav i bolaget

Per den 31 december 2015 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och indirekt.

Namn på

anmälnings-

pliktig

Befattning

Innehavare

Värde-

papper

Totalt innehav

Jim Blomqvist

Styrelseledamot

Eget

Option

5 650 000

   

Eget

Aktie

1 100 460

Kenth-Åke Jönsson

Styrelseordförande

Jur person

Aktie

1 160 750

Bengt Johansson

Styrelseledamot

Eget

Aktie

71 000

   

Jur person

Aktie

6 941 599

Ebba Lindsö

Styrelseledamot

Eget

Aktie

0

Marie Brakander

Styrelseledamot

Jur person

Aktie

17 500 000

Tom Johnsson

Styrelseledamot

Eget

Aktie

0

Jakob Johansson

VD

Jur person

Aktie

31 761 919

Mats Olsson

CFO

Eget

Aktie

247 925

   

Eget

Option

750 000

 

 

Jur person

Aktie

1 000 000

Peter Carlsson

Färsäljningschef

Eget

Aktie

250 350

Magnus Lagerberg

Revisor

Eget

Aktie

0

 

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att förvärva nya bolag och licensiera in nya produkter. I Bolagets årsredovisning för 2014 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

 

Utdelning 2015

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2015.

 

Kommande rapportdatum

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Kvartalsrapport Q1 2016                                  26 april 2016

Kvartalsrapport Q2 2016                                  26 augusti 2016

Kvartalsrapport Q3 2016                                  26 oktober 2016

Bokslutskommuniké  2016                                  24 februari 2017

 

Moderbolag

Medica Clinical Nord Holding AB (publ), med organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen.

 

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2014.

 

Nya redovisningsprinciper 2015

Inga nya standarder har trätt eller förväntas träda i kraft under 2015 som kommer påverka Bolagets redovisning. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2014.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen

 

Kenth-Åke Jönsson       

(Styrelseordförande)

 

Ebba Lindsö  

 

Bengt Johansson

 

Tom Johnsson                                                    

 

Marie Brakander                                                                                     

 

Jim Blomqvist

 

Jakob Johansson                                            

Verkställande direktör                                   

 

Mats Olsson

CFO

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson

Verkställande direktör Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

jakob@medicanord.se

www.medicanord.se

 

(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)