Medica Nord: Information om föreslagna styrelseledamöter

Avtalet är tecknat genom Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma och gäller exklusiv rätt för en produkt i Europa med en option om exklusiv rätt för den amerikanska marknaden.

Thomas Hedner

Professor (MD och PhD) samt ekonom (MBA)

Professor i klinisk farmakologi vid Göteborgs Universitet vid enheten för innovation och entreprenörskap.

Thomas har grundat flera biomedicinska start-ups såsom Blood Pressure AB, DuoCort AB och Laccure AB

Thomas är styrelseledamot i KaroPharma AB samt styrelseordförande i Medical Manual Europé AB

 

Jakob Johansson

VD, Medica Clinical Nord Holding AB

Bengt Johansson lämnar sin plats i styrelsen och fokusera helt på Medica Nords affärsutveckling i sin roll som Business Development Manager.

Mats Olsson lämnar sin plats som styrelsesuppleant.

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

 

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.