Medica Nord: Kommuniké extra bolagsstämma 26 oktober 2016

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 26 oktober 2016 fattades följande beslut:

Stämman beslutade att välja in Jakob Johansson som ny ledamot i styrelsen. Stämman beslutade att välja in Thomas Hedner som ny styrelsesuppleant.

Det noterades att Bengt Johansson avgår som styrelseledamot och Mats Olsson avgår som styrelsesuppleant.

Samtliga beslut fattades enhälligt. Totalt sett var aktieägare som representerade 106 761 919  aktier närvarande, vilket motsvarar totalt 28,67 procent av aktierna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ).

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

 

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.