Medica Nord: Kvartalsrapport 2 2016

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) (“Bolaget”)

Delårsrapport 1 april – 30 juni (Q2) 2016

April – juni 2016 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 30,8MSEK (21,4)
  • EBITDA uppgick till 4,0  MSEK (0,0)
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (-0,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,006 SEK (-0,003)

Viktigare händelser i koncernen under Q2 2016

  • Förvärv av bolaget Natumin Pharma AB
  • Planering och förberedelse för produktion av egna varumärken

Nyckeltal april –juni 2016

Nyckeltal april-juni 2016

Nyckeltal koncernen

2016

2015

MSEK

april-juni

april-juni

Nettoomsättning

30,8  

21,4  

Bruttoresultat

18,2 

13,4  

EBITDA

4,0

0,0    

Rörelseresultat (EBIT)

2,3  

-0,6  

Resultat före skatt

2,2  

-0,8

Resultat efter skatt

2,4  

-0,7  

Resultat/aktie, SEK

0,006  

-0,003  

Periodens kassaflöde

1,1

0,0  

 

Ord från VD Jakob Johansson:

Medica Nord utvecklas enligt plan med allt starkare resultat

Kvartalet har utvecklats enligt plan med stark tillväxt och god lönsamhet. Detta är ett resultat av god kostnadskontroll, effektiv omstrukturering samt integrering av genomfört förvärv.

Vi redovisar en omsättning på 30,8 MSEK (21,4) en tillväxt på 42% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och ett EBITDA-resultat på 4 MSEK, 13% (0,0)

Vi väntar oss fortsatta positiva resultateffekter av förvärvet av Natumin Pharma när vi börjar producera flera av våra varumärken i egen regi. Detta kommer att få en begränsad resultateffekt i Q3 och Q4. Från 2017 kommer vi märka den fulla resultateffekten av produktion i egen regi. Integrationsarbetet har gått utmärkt och utan störningar i verksamheten.

Medica Nord är nu ett bolag med både forskning och utveckling, produktion och försäljning vilket möjliggör snabb framtagning av nya patentskyddade produkter med stort konsumentfokus.

Vi har nu etablerat effektiva distributionskanaler i Sverige och Norge. Internationellt har vi lagt en grund av distributionspartners med vilka vi kommer att arbeta intensivt framöver.

Vi kommer dessutom att kontraktera nya distributörer.

Vi har en tydlig strategi att utöver organisk tillväxt, växa via förvärv. Vi tittar på företag som kompletterar vår produktportfölj och som skulle vinna på att använda våra distributionskanaler, detta för att optimera kostnadssynergierna.

Om Bolaget

Bolaget är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Natumin Pharma AB förvärvades i april 2016 och är ett svenskt forsknings -och utvecklingsföretag med egen produktionsanläggning som utvecklar innovativa och unika produkter med mål att förbättra livskvalitén. Användning av forskningserfarenhet och patent-skyddad teknologi gör Natumins utveckling unik med patentskyddade produkter för den globala marknaden.

Natumin har arbetat efter en B2B-modell där distributörer tar produkter till olika marknader.

Bolaget förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen fick en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.

 

För ytterligare information kontakta Jakob Johansson Verkställande direktör Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

jakob@medicanord.se

www.medicanord.se