Medica Nord: MEDICA CLINICAL NORD HOLDING AB (”MEDICA NORD”) GÅR IN I STRATEGISKT SAMARBETE MED BAUSCH & LOMB NORDIC AB (”BAUSCH & LOMB”)

Medica Nord har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal med Bausch & Lomb, www.bausch.com ( http://www.bausch.com ) , för lansering och distribution av produkter i Norden, inom kosttillskott, medicintekniska produkter och växtbaserade läkemedel. Bausch & Lomb är ett helägt dotterbolag till Valeant Pharmaceuticals Inc, www.valeant.com/ ( http://www.valeant.com/ ) , (”Valeant”), ett globalt läkemedelsföretag med 15,000 anställda och en omsättning på över 50 miljarder SEK. Valeant utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av läkemedel och produkter inom de aktuella områdena. Samarbetsavtalet med Bausch & Lomb  innebär att Medica Nord får exklusiv rätt till distribution i Norden inom kanalerna hälsofack, apotek och näthandel av ett stort antal produkter inom dessa områden som Bausch & Lomb och Valeant har avsikt att lansera i Norden. Medica Nord har enligt samarbetsavtalet en månad att utvärdera varje ny produkt som Baush & Lomb  erbjuder Medica Nord. Väljer Medica Nord att gå vidare med produkten gäller avtalet och exklusiviteten för distribution under en period av fem år om inte annat överenskommes.

Jakob Johansson, VD Medica Nord: Detta är en mycket stor och unik möjlighet som ska bidraga till Medica Nords tillväxt och lönsamhet, under en lång tid framöver. Vi har aldrig tidigare fått en möjlighet att ingå ett avtal av denna dignitet med ett ledande världsomfattande företag i branschen, som dessutom ger oss ”right of first refusal” till distributionen av ett stort antal produkter som Bausch & Lomb och Valeant vill lansera i Norden. Vi får en månad att utvärdera varje sådan produkt innan vi bestämmer oss. Passar den oss så kör vi, och då får Medica Nord fem års exklusivitet om inte annat överenskommes för varje produkt inom kanalerna hälsofackhandeln, apotek och näthandeln. Tillsammans med Bausch & Lomb har vi redan identifierat och blivit erbjudna ett antal produkter som ser mycket intressanta ut och passar väl in med vår strategi och våra fokusområden. En eller ett par nya produkter kommer sannolikt lanseras redan inom en snar framtid.

Stockholm 2015-05-11

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

eller

Jim Blomqvist, styrelseordförande

jim@medicanord.se

 

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.