Medica Nord: Publicerar årsredovisning för 2015

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) hemsida http://medicanord.se/ har årsredovisningen för 2015 publicerats.

På hemsidan har även valberedningens förslag för ny styrelse publicerats.

 

Ord. ledamöter

Kenth Åke Jönsson

Ebba Lindsö

Tom Johnsson

Bengt Johansson

Lars Kärnerud

 

Suppleant

Mats Olsson

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

 

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.