Medica Nord: Säljer läkemedels- och varumärkesregistrering avseende den polska marknaden

Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma AB har sålt en läkemedels- och varumärkesregistrering avseende Ecomer för den polska marknaden. I samband med detta har bolagen slutit ett treårigt exklusivt tillverkningsavtal av produkten. Detta innebär att Medica Nord stärker sin närvaro i Polen.

Parterna har valt att inte offentliggöra ersättningen för registreringarna, vilken intäktsförs under Q3.

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

 

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.