Medica Nord: Utser ny verkställande direktör

Jakob Johansson har på egen begäran bestämt sig för att lämna VD-posten i företaget men kommer att arbeta vidare i styrelsen. Till ny verkställande direktör har styrelsen beslutat att utse bolagets nuvarande CFO Andreas Skiöld.

För ytterligare information kontakta

Andreas Skiöld

andreas@medicanord.se

 

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.