Medica Nord växer kraftigt. Medica Nord förvärvar forsknings och utvecklingsbolaget Natumin Pharma AB.

Medica Nord har beslutat att förvärva forsknings och utvecklingsbolaget Natumin Pharma AB.

Natumin bedriver forskning och utveckling av nya produkter i samarbete med flera universitetssjukhus där klinisk dokumentation av produkter genomförs. Natumins omsättning består till största delen av exportförsäljning av egna produkter och varumärken. Dessutom har Natumin en modern fabrik med egen tillverkning av egenvårdsprodukter och läkemedel.

Förvärvet innebär stora möjligheter för det gemensamma bolaget, och värdefulla synergieffekter skapas så som utveckling av nya produkter för såväl den Skandinaviska marknaden som för övrig exportmarknad.

Natumin äger ca 70 st patent på olika produkter och områden, vilket gör det möjligt att kraftigt stärka upp värdet på vår produktportfölj.

Samgåendet möjliggör också att Medica Nord snabbt kommer nå en stark position på exportmarknaden då Natumin idag har kunder i över 20 länder.

Vi ser även starka synergier i ekonomi, försäljning, administration, kvalité och logistik.

Affären:
Medica Nord köper Natumin Pharma AB, i en affär där hela köpeskillingen betalas med aktier i Medica Nord i samband med en riktad nyemission på 75 miljoner aktier, vilket innebär cirka 19 MSEK på nuvarande aktiekurs. Utöver den fasta köpeskillingen om 75 miljoner aktier kan tilläggsköpeskilling komma att utgå med maximalt 12,5 MSEK när koncernen, dvs Medica och Natumin, visar ett EBITDA på 24 MSEK för räkenskapsåret 2017. Den fasta köpeskillingen innebär en utspädning på cirka 20 procent.

Affären är villkorad ett godkännande på extra bolagsstämma den 6/4. (Se kallelse)

VD Jakob Johansson, Medica Nord
Jag har följt Natumin under en tid och har sett att det genomförts ett gediget arbete det senaste året med stora förändringar och effektiviseringar, därför står bolaget nu väl rustat för en expansion. Det finns tydliga synergieffekter med en sammanslagning där vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.

Medicas produktportfölj har stora förutsättningar att utvecklas på den globala marknaden tillsammans med Natumin och Natumins kunder.

Samtidigt får vi tillgång till en forskningsanläggning med ca 70 patent.

VD Lars Kärnerud, Natumin Pharma AB
Under 4 utmanande år utan tillväxt och med svaga resultat, togs beslut att investera tungt i forskning och utveckling samt en ny produktionsanläggning. Detta har resulterat i att det nu finns förutsättningar för en stark expansion.

Vi ser med glädje fram emot samgåendet med Medica Nord.

Synergieffekterna mellan Medica Nord och Natumin är stora. Ledningen i det nya bolaget kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Natumins aktieägare blir en stor ägare i Medica Nord och jag ser fram emot att få vara med och stötta ledningen via styrelsearbete och affärsutveckling.

Stockholm 2016-03-16

För ytterligare information kontakta
Jakob Johansson, VD
jakob@medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Pressrelease 2016-03-16.pdf

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.