MedicaNatumin AB har bytt namn till Nimutan AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från MedicaNatumin AB till Nimutan AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 16 maj 2022.

Den 29 april 2022 beslutade den extra bolagsstämman i MedicaNatumin AB att bolaget ska byta namn till Nimutan AB, och namnändringen är numera registrerad vid bolagsverket per fredagen den 10 maj 2022.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdagen den 16 maj 2022.

Nytt listningsnamn kommer att vara Nimutan AB och nytt kortnamn för aktien blir NIMU. ISIN och instrument-ID förblir oförändrade.