MedicaNatumin AB (publ) anlitar Eminova Fondkommission AB som NGM mentor

MedicaNatumin har anlitat Eminova Fondkommission AB med start från 1 november 2019. Johan Fridell kommer att agera som Mentor för bolaget.

Jönköping 2019-11-01

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se