MedicaNatumin AB (publ) byter firmanamn till Nimutan AB (publ) samt ändrar verksamhetsföremål

Den extra bolagsstämman 29 april beslutade att ändra bolagsordningen med anledning av att verksamhetsöverlåtelsen till Humble Group AB (publ) fullföljdes. Den 6 maj slutfördes transaktionen med omedelbart tillträde. Beslutet innebär att MedicaNatumin AB (publ) företagsnamn ändras till Nimutan AB (publ) och att verksamhetsföremål ändras till att bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel och förvaltning med värdepapper, samt bedriva annan förenlig verksamhet. Ändringarna registrerades av Bolagsverket den 10 maj.