MedicaNatumin AB (publ) har rekryterat Kjell Lundgren som ny Export Director

Kjell Lundgren har en stark bakgrund inom export med över 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom affärsutveckling, försäljning, projektledning och säljledning. Ledande positioner hos Sensys Gatso Group och Tetra Pak med fokus på Mellanöstern är några av erfarenheterna som Kjell tar med sig till MedicaNatumin.

Kjell kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och tillträder den 1 november 2019. Han efterträder Erin Worrall som kommer att avsluta sin anställning i bolaget för att vidareutvecklas som COO inom en helt annan bransch.

"Det är en stor glädje att välkomna Kjell Lundgren till MedicaNatumin. Kjells erfarenheter av internationellt arbete på några av våra prioriterade marknader kommer att säkerställa fortsatt utveckling av vår exportverksamhet" säger Ulrika Albers, CEO.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019.

Jönköping 2019-10-08

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se