MedicaNatumin AB (publ) inkluderar fler marknader i distributionsavtalet med Orkla Care AB

MedicaNatumin AB (publ) tecknade i december 2018 ett exklusivt distributionsavtal med Orkla Care AB. Avtalet med Orkla gäller exklusiva distributionsrättigheter för en hudvårdsprodukt i Europa.  De tar från maj 2019 över försäljningsrättigheterna för produkten för ytterligare marknader i Norden, Baltikum och Storbritannien från nuvarande distributör.

Produkten, en fotkräm, som finns på den svenska marknaden idag, innehåller MedicaNatumins patenterade teknologi, och tillverkning kommer att ske i produktionsanläggning i Habo. Orkla har idag en stark europeisk närvaro med en väl utbyggd distributionsplattform och kommer att lansera produkten under eget varumärke. Orkla planerar lansering av produkten på den svenska och norska marknaden under 2019 och på utvalda europeiska marknader med början från 2020, med en målbild att inom en treårsperiod lanserat brett på den europeiska marknaden.

" Vi ser Orkla som en stark samarbetspartner för att driva utvecklingen av produkten på hemmamarknaden samt bygga en stark plattform för produkten på den europeiska marknaden. Vår bedömning är att försäljningen i Sverige kommer att ligga i linje med föregående år, men vi ser detta distributionsavtal som en stark bidragande faktor i vårt mål att växa vår exportaffär " säger, Ulrika Albers, VD

Orkla är en ledande leverantör av konsumentvaror inom bl a dagligvaruhandeln, apotek och specialfackhandeln. Orklas konsumentvaruverksamhet består av de fyra affärsområdena Orkla Foods, Orkla Confectionary & Snacks, Orkla Care och Orkla Food Ingredients. Affärsområdet Orkla Care erbjuder produkter inom hälsa och välbefinnande och inom hem och personlig hygien, allt som underlättar att leva ett hälsosamt liv.

Orkla Care är organiserat i sju olika Business Units med marknadsledande positioner inom kategorier som personlig hygien, rengöring, kosttillskott, viktminskning och sårvård. Portföljen består av en rad välkända varumärken som exempelvis Möller's, Pikasol, Nutrilett, Jordan, Pierre Robert, Grumme, Bliw, Family Fresh, LdB, HTH och Salvequick m fl.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019.

Jönköping 2019-01-17