MedicaNatumin AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.

En utskriven version av årsredovisningen kan beställas via e-post ir@medicanatumin.se eller via telefon 036 – 38 74 70.

 
Jönköping 2022-05-09