MedicaNatumin AB (publ) tecknar avtal med ny distributör för Jabushe för MENA-regionen

MedicaNatumins dotterbolag Natumin Pharma AB har tecknat ett treårigt distributionsavtal med en egenvårdsaktör som är verksam i mellanöstern för hudvårdsserien Jabushe. Aktören har idag ett upparbetat distributionsnätverk i regionen för produkter inom hälsa, kosmetik och egenvård. Lanseringen av Jabushe mot främst apotek och skönhetskedjor kommer att äga rum under 2021.

Samarbetet ska ses som ett steg i vår långsiktiga plan med att ytterligare utöka vårt distributionsnätverk i MENA-regionen. De avtalade minimikvantiteterna omfattar minst 5 MSEK för avtalsperioden, något som vi i dagsläget bedömer vara konservativt. Produkterna kommer att tillverkas i vår egen produktionsanläggning i Habo.

"Vi har arbetat aktivt med att utveckla vår exportaffär genom att finna nya starka partners både för våra varumärken och patenterade produkter. Vi bedömer en stor tillväxtpotential framöver utanför Norden" säger Kjell Lundgren, Export Director MedicaNatumin.

Jönköping 2020-11-25

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

 Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020. 

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.
MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.