MedicaNatumin AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal med Orkla Care AB

MedicaNatumin (AB) tecknar exklusivt distributionsavtal med Orkla Care AB. Avtalet med Orkla gäller exklusiva distributionsrättigheter för en hudvårdsprodukt i Europa. 

Produkten innehåller MedicaNatumins patenterade teknologi och tillverkning kommer att ske i produktionsanläggning i Habo. Orkla har idag en stark europeisk närvaro med en väl utbyggd distributionsplattform. Orkla planerar lansering av produkten på utvalda europeiska marknader med början från 2020 med en målbild att inom en treårsperiod lanserat på ett tiotal marknader.

"Vi har arbetat aktivt under året med att utveckla distributörsnätverket genom att finna nya starka internationella partners för våra patenterade produkter Vi bedömer att en stor del av tillväxten framöver kommer att ske utanför Norden", säger CEO Ulrika Albers.

Orkla är en ledande leverantör av konsumentvaror inom bl a dagligvaruhandeln, apotek och specialfackhandeln. Orklas konsumentvaruverksamhet består av de fyra affärsområdena Orkla Foods, Orkla Confectionary & Snacks, Orkla Care och Orkla Food Ingredients. Affärsområdet Orkla Care erbjuder produkter inom hälsa och välbefinnande och inom hem och personlig hygien, allt som underlättar att leva ett hälsosamt liv.

Orkla Care är organiserat i sju olika Business Units med marknadsledande positioner inom kategorier som personlig hygien, rengöring, kosttillskott, viktminskning och sårvård. Portföljen består av en rad välkända varumärken som exempelvis Möller's, Pikasol, Nutrilett, Jordan, Pierre Robert, Grumme, Bliw, Family Fresh, LdB, HTH och Salvequick m fl.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018.

Jönköping 2018-12-20