MedicaNatumin AB(publ) förvärar varumärket Dermyn för svenska marknaden från New Nordic Healthbrands AB (publ)

MedicaNatumin har förvärvat rättigheterna för den svenska marknaden till varumärket Dermyn som innehåller MedicaNatumins patenterade teknologi Tricutan Complex®. Förvärvet av rättigheten är en del av strategin att bygga Dermynvarumärket internationellt.  MedicaNatumin tar över försäljningen och marknadsföringen av varumärket i Sverige den 3 januari 2019.

Erin Worrall, COO & Export director "detta förvärv kommer att ligga till grund för den globala varumärkesstrategin för Dermyn och kommer att ha ett direkt inflytande även på den kinesiska marknaden genom att vi anpassar och gör varumärket globalt.
Vi ser fram emot att bygga varumärket Dermyn på den svenska marknaden samt att komma in ännu fler nya internationella marknader i framtiden".

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019.

Jönköping 2019-01-03